Font Size

Layout

Menu Style

Cpanel

Velkommen til jorden

Velkommen til Jorden rituale <center>
<p>Prestinnen blander salt og vann og sier :</p>
<p>La vannet ta opp i seg dydene til det store hav.<br />Moder , vær du tilbedt, og vær tilstede iblant oss !</p>
<p>Hun legger røkelse i røkelseskaret og sier :</p>
<p>La ilden og luften gjøre verden velbehagelig.<br />Fader, vær du tilbedt, og vær tilstede iblant oss !</p>
<p>Prestinnen sprinkler vann langs sirkelens ytterkant.<br />Presten følger etter med røkelsen.<br />Presten går rundt sirkelen med et tent lys.<br />Prestinnen trekker sirkelen (eventuelt med en wand).</p>
<p>Øst:<br />O Luftens mektige krefter,<br />vi kaller på dere.<br />Frihetens pust,<span-converted-space></span-converted-space><span-converted-space></span-converted-space> <span></span><br />tankens store kraft,<br />gledens og latterens ånd, -<br />kom, - vi kaller på dere,<br />gi dette barn deres velsignelse<br />og vær vennlige i mot ham!<br />Vær hilset og velkommen!</p>
<p>Sør:<br />O Ildens mektige krefter,<br />vi kaller på dere.<br />Den sanne viljes flamme, handlingens store kraft,<br />kreativitetens og styrkens ånd, -<br />kom, - vi kaller på dere,<br />gi dette barn deres velsignelse<br />og vær vennlig imot ham!<br />Vær hilset og velkommen!</p>
<p>Vest:<br />O Vannets mektige krefter,<br />vi kaller på dere.<br />Havets kilde av liv,<br />følelsenes store kraft,<br />kjærlighetens og omsorgens ånd,<br />kom, - vi kaller på dere,<br />gi dette barn deres velsignelse<br />og vær vennlig imot ham!<br />Vær hilset og velkommen!</p>
<p>Nord:<br />O Jordens mektige krefter,<br />vi kaller på dere.<br />Artenes trofaste tilholdssted,<br />evolusjonens store kraft,<br />mysteriets og visdommens ånd,<br />kom, - vi kaller på dere,<br />gi dette barn deres velsignelse<br />og vær vennlig imot ham!<span-converted-space></span-converted-space><span-converted-space></span-converted-space> <span></span><br />Vær hilset og velkommen!</p>
<p>Presten:<br />Lytt nå til ordene fra vår Store Mor, hun som er kjent blant menneskene ved mange navn.</p>
<p>Prestinnen:<br />Jeg er kjærlighetens Gudinne<br />som gir gledens gaver til menneskenes hjerter.<br />På jorden gir jeg kunnskap om den udødelige ånds visdom,<br />og bakenfor døden gir jeg fred frihet og fellesskap<span-converted-space></span-converted-space><span-converted-space></span-converted-space> <span></span><br />med dem som gikk før deg.<br />Jeg krever intet offer,<br />for jeg er alt levendes Mor,<br />som øser min kjærlighet over jorden.<br />Jeg, som er den grønne Jords skjønnhet<br />og Månens hvite skinn blant stjernene,<br />vannets evige mysterium<br />og lengselen i menneskenes hjerter,<br />kaller til din sjel,<br />for jeg er Naturens sjel som føder universet.<br />Av meg har alle ting oppstått,<br />og til meg må alt vende tilbake.<br />Min lov er kjærlighetens lov,<br />og din glede er min hyllest og glede.<br />Vandre derfor glad og med blikket hevet,<br />og la skjønnhet og styrke, kraft og omsorg,<br />ære og ydmykhet, glede og ærefrykt være i deg.<br />For vit at jeg alltid er med deg og i deg,<br />og jeg følger din sti til siste slutt.<br />Vær velsignet!</p>
<p>Presten:<br />Vi møtes her idag for å be om velsignelse fra vår Store Mor og fra vår vise Allfader til dette barnet, sønn/datter av ........ og ......., slik at han/hun kan vokse i skjønnhet og styrke, i glede og visdom.<br />Det finnes mange stier, og enhver må finne sin egen. Derfor søker vi ikke å binde .... (barnets navn) til en bestemt vei, idet han/hun er for liten og ung til å velge selv. I stedet ber vi Guden og Gudinnen, som kjenner aller stier, og til hvem alle stier føre, å velsigne ham/henne og beskytte ham/henne og lede ham/henne gjennom barndommen, slik at når han/hun er blitt voksen, så ligger hans/hennes egen sti foran ham/henne, og han/hun kan vandre uten tvil eller frykt og med glede i sitt hjerte.</p>
<p>Faren løfter barnet høyt og sier:<br />O, Guddommelige krefter, o du vise Allfader,<br />se, her er vårt barn,<br />unnfanget og født i kjærlighet og glede.<br />Velsign ham/henne og beskytt ham/henne,<span-converted-space></span-converted-space><span-converted-space></span-converted-space> <span></span><br />og gi ham/henne visdommens, inspirasjonens<span-converted-space></span-converted-space><span-converted-space></span-converted-space> <span></span><br />og undringens gaver.</p>
<p>Moren legger barnet på jorden (kort) og sier:<br />Vær hilset Moder Jord,<br />se, dette er vårt barn,<br />vår kjærlighets juvel.<br />Velsign ham/henne og beskytt ham/henne,<span-converted-space></span-converted-space><span-converted-space></span-converted-space> <span></span><br />og gi ham/henne av din utholdenhet og styrke.<br />Måtte hans/hennes ånd alltid søke stjernene,<br />og hans/hennes røtter være dypt forankret i jorden,<br />og la ham/henne suge styrke av ditt bryst.<span-converted-space></span-converted-space><span-converted-space></span-converted-space> <span></span></p>
<p>Til Fadderne: (Prestinnen spør den mannlige fadder, og Presten den kvinnelige )<br />Lover du å være en venn og en støtte for ....... gjennom hele hans/hennes barndom, å hjelpe og støtte ham/henne når han/hun trenger det; å holde øye med ham/henne og elske ham/henne som om han/hun var ditt eget barn, til han/hun, ved Gudens og Gudinnens velsignelse, er blitt moden nok til å gjøre sitt eget valg og gå sine egne veier?</p>
<p>Presten:<br />Vi vil gi deg Luftens gaver.<br />Holder røkelse over barnet.</p>
<p>Vi vil gi deg Ildens gaver.<br />Holder et tent lys (risset med runer) over barnets navle.</p>
<p>Prestinnen:<br />Vi vil gi deg Vannets gaver.<br />Stenker vann på barnet.</p>
<p>Vi vil gi deg Jordens gaver.<br />Stryker jord på barnets føtter.</p>
<p>Presten:<br />Guden og Gudinnen har velsignet ham/henne,<br />vi , hans/hennes venner, har ønsket ham/henne velkommen.<br />Jorden snurrer, Månen følger sin bane,<br />og måtte Solen og stjernene lyse over hans/hennes vei.<br />Vær velsignet!</p>
<p>Kaker og vin.(Velsignelse av mat og drikke.)</p>
<p>Avskjed med vokterne.</p>
<p>Avslutning:<br />Vi holder hverandre i hendene, - prestinnen sier:<br />I Guddommens navn,<br />som var fra tidenes morgen og er for evig tid,<br />mannlig og kvinnelig; alle tings opprinnelige utspring,<br />til stede i alt som er og alt som venter,<br />allvitende, allmektig, uforanderlig, evig.</p>
<p>I Hennes navn og i navnet til<br />Herskeren over død og gjenfødelse,<br />i navnet til de fire Verdenshjørner, Elementenes Herskere,<br />Signet være dette sted og denne tid<br />og de som er blant oss.</p>
<p>(Foreldrene får barnets lys med runer.)</p>
</center><span></span><span></span><br-interchange-newline></br-interchange-newline><br-interchange-newline></br-interchange-newline>

Du er her: Home Ritualer Velkommen til jorden