Runelære

Skrevet av The Crone Utskrift

OVERSIKT OVER RUNENE OG DERES BETYDNING.

(“negativt” henviser til når runen faller opp-ned i et runeorakel.)


uru
- UR - urrunen - tallverdi: 1, fonetisk: u

germansk: uruz

anglosaksisk: ur

gammelnorsk: ur

betydning: urokse

Ur står for de opprinnelige skapende urkraften, og for livsviljen og overelevelsesinstinktet  i alt som er, og den er derfor en god healingrune. Den hjelper mot sykdom, sorg og tvist sies det i Håvamål.

UR betyr uroksen eller urkua, den ville, utemte kua. I norrøn mytologi er urkua Audhumla det første levende vesen som gir melk til urkjempen Ymir, og som slikker fram av isen urguden Bure.

Det er en enorm kreativ kraft i denne runen, og den varsler om begynnelsen på en ny syklus eller prosess, den står  for nye krefter, vekst og utvikling, samt vår evne til å overvinne hindringer. Runen kan også stå for gjenfødelse.

Forandringene som runen varsler om, kan være forbundet med oppofringer og vanskeligheter, men med UR beveger vi oss i riktig retning, mot orden i kaos, mot harmoni, og UR kan styrke oss med sine kvaliteter: tålmodighet, utholdenhet og mot. Den er også forbundet med vår evne til å ta de beslutninger som er nødvendige for å komme videre.

Negativt kan runen være forbundet med  uvilje til å forandre seg, til å forlate gammelt og utvikle seg, og med redsel for det ukjente.thursQ- THURS - thursrunen - tallverdi: 2, fonetisk: th

germansk: thurisaz

anglosaksisk: thorn

gammelnorsk: thurs

betydning: kjempe, tusse, jotne, troll (islandsk idag: thurs = kjempe)

(angl.saks.: torne)

Mens UR står for den oppbyggende og skapende urkraften, står Thurs for den nedbrytende urkraften, kaoskreftene, og i norrøn mytologi er de kalt for turser / tusser eller jotner.

De er alle kjemper. Rimtussene oppsto i det iskalde Niflheim, og ildtussene i det glovarme Muspelheim. Urkjempen, Ymir, ble drept av Odin, Vile og Ve, og av hans kropp ble jorden skapt.

Destruktiv kraft kan være nødvendig innimellom, på samme måte som vi beskjærer et tre eller fjerner en kreftsvulst, det være seg bokstavelig talt eller i samfunnsmessig betydning, og denne runen kan derfor også brukes i healing. Vi skjærer årets korn også  for å  få såkorn til neste års høst, og slik peker runen mot død og gjenfødelse.

Runen er ikke ond (ingen rune kan være ond), men den bør likevel brukes med varsomhet.

Den er den kraftigste runen å bruke om man magisk er ute etter å skade noen. Men noen ganger kan det også være nødvendig å bruke den i såkalt hvit magi. (THURS var en av runene vi brukte i et runearbeid for å få slutt på krigen da NATO bombet Serbia på det verste.)

Runen kan også beskytte, som tornene på en rose.

I et runeorakel kan den stå for energi eller kraft som blir styrt i feil retning.

Den maner til oppmerksomhet og våkenhet mot negative krefter, og den kan vise til destruktive tendenser i oss selv som vi bør kvitte oss med. Slik kan den også stå for det Jung kaller skyggen i vårt underbevisste.

Det er lett å være redd og sky unna det mørke og  fortrengte og skrekkelige, for man kan aldri vite hva som skjuler seg i de mørke skyggene. Men man skal heller ikke glemme at jettene, som de eldste skapningene i universet, også rommer uendelig visdom.

Kommer den opp-ned i et runeorakel, bør man se opp!aska - ASS - æsenes rune / guderunen - tallverdi: 3, fonetisk: a

germansk: ansuz

anglosaksisk:os

gammelnorsk: ass

betydning: gud, ås

(angl.saks.: os, elveos, munning, munn)

ASS er æsenes, gudenes rune, og den blir tradisjonelt forbundet med Odin.

Den er et symbol for det guddommelige, også det guddommelige i mennesket, og den har

det hellige tallet 3. Runen forbindes med ekstase og åndelig inspirasjon, og den kan brukes til å oppnå kontakt med gudene. De to første runene, de skapende og de destruktive kreftene, forenes i den tredje, ASS, og her kontrolleres de av gudene.

Den er også symbol for elementet luft, for pust, tanke og vind. På norsk har vi ordene ånd og ånde som begge kommer av det gammelnorske ond, som altså har en dobbel betydning. I den norrøne skapelsberetningen gir Odin Ask og Embla (de to første menneskene) ond, livets pust, det som av hinduene blir kalt prana. Men Odin gir dem også samtidig bevissthetens kraft og åndelig inspirasjon. Odin representerer tankens kraft og evnen til kommunikasjon, det uttalte ord, sangen, galdren  -  lyden som må ha luft for å bli hørt.

I et runeorakel kan ASS stå for guddommelig inspirasjon, innsikt og kunnskap, eller indikere en velsignelse fra gudene over det man holder på med. 

Negativt kan runen stå for fravær av visdom og kontakt med det guddommelige, eller den kan peke på for mye "åndelighet", når det brukes som en flukt fra å forholde seg til konkrete problem i hverdagen. (Mamma har ikke tid til å snakke med deg, for hun skal inn i sitt skap og meditere!)reidR - REID - vognrunen - tallverdi: 4, fonetisk: r

germansk: raido

anglosaksisk: rad

gammelnorsk: reid

betydning: vogn, hjul, ridning, rytter, reiseReid er forbundet med vognguden Tor som farer over himmelen og lager lyn og torden med sin hammer. Firetallet er forbundet med Tor, og det er også forbundet med de fire elementene og det fysiske materielle plan. Tor kjemper stadig mot jotnene og kaoskreftene, og REID står derfor også for orden og struktur.

Runen er også forbundet med menneskets vilje (og da i telemisk forstand: menneskets høyere vilje), evnen til å ta beslutninger og utføre dem, og til selv å ha kontroll over hvor en går og i hvilken retning, slik en rytter må ha kontroll over hesten. (Her ligger mye av det samme som i kortet "The Chariot" i tarot.)

Når REID dukker opp i et runeorakel, indikerer den ofte reiser og kommunikasjon, men det kan også være reiser på de indre plan, f.eks.shamanreiser, og den viser at vi er på rett vei.

Den kan stå for åndelig inspirasjon (lyn) og ekstatisk henrykkelse. Men uansett reiseform, så er REID en god og meget sterk beskyttelsesrune å ha med seg! 

I magisk arbeid kan den brukes til å dirigere energier i ønsket retning, f.eks. som en av runene i en binderune (flere runer bundet sammen), og den kan brukes til å få orden på tilværelsen. Negativt kan den tyde på stagnasjon eller for mye orden. Men den kan også peke på at man går i feil retning, eller at man holder på å miste kontrollen, eller uorden og rot.kaunak - KAUNA - fakkelrunen - tallverdi: 5, fonetisk: k

germansk: kenaz

anglosaksisk: cen

gammelnorsk: kauna

betydning: fakkel, lys

Kauna står for urilden, den åndelig skapende energien, den livgivende ilden. Den symboliserer vårt indre lys og  veien til opplysning. Den står derfor også for vår evne til å lære, det å vite, kunne, kjenne, - også det å ha kunnskap om det okkulte. Den kan opplyse og avdekke det som er skjult, også våre hemmelige tanker og skjulte motiver.

Et annet aspekt ved elementet ild er dens rensende og transformerende effekt, slik vi f.eks.ser det symbolisert ved likbål. (En av grunnene kirken i sin tid oppgav som forklaring på hvorfor akkurat brenning var den ideelle henrettelsesmetode for hekser, var nettopp at de gjennom ilden ville bli renset, og dermed ha en sjanse til å bli frelst likevel.)

KAUNA er den indre flamme som tenner vår entusiasme og gir oss inspirasjon og glød. Men det er viktig at man har kontroll over ilden, slik at man heller ikke brenner opp innvendig.

Den indre ilden i mennesket som KAUNA representerer, kan også sees som en parallell til kundalinikraften i østlig religion, - energien som ligger kveilet som en slange ved rotchakraet, og som man kan trene seg til å reise opp gjennom chakraene.

I et runeorakel kan KAUNA tyde på åpning og lysning i en situasjon.

Negativt kan den stå for mørklegging  av et område eller aspekt i livet, man nekter lyset å nå inn. Eller den kan tyde på manglende evne til å nyttiggjøre og la seg gjennomstrømme av denne indre kraften. Den kan selvsagt også peke på fravær av varme og lys, - alt er mørkt.gyfug - GIFU - gaverunen - tallverdi: 6, fonetisk: g

germansk: gebo

anglosaksisk:  gifu

betydning: gaveGifu betyr gave og kan ogå bety gudenes gaver til menneskene, men en gave er en tosidig affære, og ifølge norrøn sed og skikk krevde en gave en gjengave. Slik ofrer også menneskene til gudene, men det er frivillig. GIFU står for balanse og likevekt.

Håvamål har flere strofer om utveksling av gaver. Der står det bl.a.:

For vennen sin 

skal en være venn

og gjengjelde gave med gave;

men ler en av deg,

så le igjen,

lønn ham med løgn for svik.

GIFU er knyttet til alle former for partnerskap, til forlovelse og ekteskap, juridiske avtaler osv. Den står for forening av motsetninger, f.eks. kvinne mann, og den virker forsonende på motstridende krefter. Den sier også noe om menneskets offervilje og evne til å gi av seg selv.

Den kan også antyde at man må gi et offer i en spesiell situasjon.

Den står for gjestfrihet og gavmildhet, høyt verdsatte egenskaper i det gamle norrøne samfunn.

Men GIFU er også knyttet til karma (eller wyrd). Som hekser lærer vi også at alt det vi gir eller sender ut, før eller siden kommer tilbake til oss på et eller annet vis, i dette eller et annet liv. Det er den nå så berømte karmaloven. Slik kan også GIFU brukes som beskyttelse ved magiske angrep, slik at det sendes tilbake og treffer angriperen i stedet. I "Odins trollsanger" står det følgende om den sjette runen:

Den sjette kan jeg 

om jeg såres med rot

av tryllekraftig tre;

den som ønsker 

å egge mitt hat,

får mein av det 

mer enn jeg.

Tallet 6, som er GIFUs tall, står for rommets seks retninger (de fire himmelretningene pluss opp og ned.)

Runen er også forbundet med Frigg, gudinnen bl.a. knyttet til ekteskap. Vårt ord gifte seg har forbindelse med ordet gifu.wynW - WYNJA - gledesrunen - tallverdi: 7, fonetisk: v,w

germansk: wunjo

anglosaksisk: wynn

betydning: glede

Wynja, som har tallverdien 7,  innbefatter den tredje runen, ASS, og den fjerde runen, REID, dvs. både den gudommelige og den materielle verden. Den er en hellig og lykkebringende rune. Den står for glede og fred, og glede står også for fravær av sut og savn. 

Som A. Grimsson sier, så er den også humorens og selvironiens rune. Evnen til å kunne le, også av seg selv, er en sann gave fra gudene! Latter kan være verdens beste terapi, og alle har vi vel erfart hvordan latter kan løse opp en spent situasjon. (For dem som er redde for spøkelser, - det å le av dem er en meget effektiv måte å få dem vekk på, så kanskje WYNJA også er virksom mot spøkelser.)

Den er en leken og sensuell rune.

I et runeorakel kan WYNJA vise til positive muligheter som ligger foran en, en lykkelig løsning på et problem.

Negativt kan den bety at man gjerne bagatelliserer reelle problemer eller farer, eller at man bare søker etter å surfe på en lykke- og nytelsesbølge. Eller den kan bety at man har mistet evnen til å glede seg over livet, til å se alt en har å være glad for.

Men WYNJA er en ønskerune, og magisk kan den brukes til å realisere ens sanne vilje, og den er i det hele tatt en meget magisk rune.

Den er forbundet med Odin.hagalh - HAGAL - haglrunen - tallverdi: 8, fonetisk: h

germansk: hagalaz

anglosaksisk: haegl

gammelnorsk:  hagall

betydning: hagl, krystall

Hagal blir som oftest forbundet med hagl og snø og ødeleggende  naturkrefter, og har mange fellestrekk med kortet "The Tower" i tarotkortstokken. Men dette er en meget sammensatt rune, HAGAL betyr også  krystall, og vi kjenner jo  alle snøkrystallenes skjønnhet. Den er også bergkrystallets rune, og representerer slik en himmelsk lyskraft og regnbuebroen som fører til oververdnene. Den er forbundet med Heimdal, både som vokter av broen, og fordi Heimdal kan gi høyere innsikt, men ofte gjennom ganske så rystende opplevelser. 

HAGAL kan snu opp ned på hele ens tilværelse. Den luker vekk det som må bort, det som står i veien for ens utvikling, noe som kan være ganske smertefullt mens det pågår, og for enkelte  kan det kanskje bli mer enn de makter.

HAGAL representerer de kosmiske kreftene som vi ikke kan motvirke, naturkreftene og skjebnen.

Runen kan brukes til negativ magi for å skape forvirring og sammenbrudd, og ved astrale attakk og invadering av andres drømmer.

HAGAL kan også brukes til å gi beskyttelse mot dårlig vær.

At runen er forbundet med hekser og hekseri, kan vi se bl.a. i ordet "hachel" på høytysk, som betyr heks, og "hag" på engelsk, gammel heks.naudn - NAUD - nødrunen - tallverdi: 9 -fonetisk: n

germansk:nauthiz

anglosaksisk: need

gammelnorsk: naudr

betydning: nødNAUD er en sterkt magisk rune. Den er  forbundet med Odins ni netter da han hang i treet, og de forsakelser han gjennomgikk mens han hang der. Gjennom utholdelse av smerte erverver man visdom. (Enhver innviet heks vil kjenne igjen dette, for under førstegradsinnvielsen får man bl.a. spørsmålet: Er du villig til å lide for å lære?) NAUD er forbundet med innvielse, som Odins innvielse i runene. Tallet ni er det helligste tallet i norrøn mytologi, og det illustrerer også sammenhengen mellom innvielse og det å bli født på ny, - ni døgn i treet, ni måneders fosterutvikling.

NAUD er selvfølgelig også forbundet med skikkelig nød, at man er i en vanskelig situasjon, at skjebnen farer hardt fram mot en, og den er sterkt forbundet med skjebnen og nornene og Urds vev.  Den kan ofte stå for vanskeligheter og oppofrelser, men det ligger som regel en nødvendighet bak. Det skjer det som skal skje. Den varsler gjerne om problemer, men også om utfordringer.

Men NAUD er også en rune man kan få hjelp fra når man er i nød. I den niende trollsangen til Odin står det:

Den niende kan jeg

om i nød jeg er,

og må berge min synkende båt,

storm på sjøen

stiller jeg,

og demper hele havet.

Den ble risset inn i styrblad, stavn og årer, og den kan brukes i vindmagi.

Ellers brukes NAUD først og fremst i forsvar. Man kan med den stoppe og binde negativ innflytelse og sykdommer, og den kan derfor brukes (sammen med andre runer) ved healing. Den kan brukes som beskyttelse mot magiske angrep og andre slags angrep og gjøre andres handlinger impotente og virkningsløse, og den kan forsterke virkningen av andre runer. På mange måter representerer denne runen også overlevelsesinstinktet i oss.

Den kan også minne oss på å konsentrere oss om det som er nødvendig, og ikke kaste bort tiden på unødvendig tull.

I gamle dager tente man bål på fjelltoppene for å varsle nabobygda når det var fare på ferde, nødild / naudild. F. Aswynn skriver at dette har sin opprinnelse i en rituell tenning av ilden ved de store paganistiske høytidene som beltane, midtsommer, jul og samhain, og at runen er forbundet med elementet ild.isi - IS - isrunen - tallverdi: 10 - fonetisk: i

germansk: isa

anglosaksisk: is

gammelnorsk: is

betydning: is

IS  - elementet is er i nordisk esoterisk tradisjon det femte elementet. IS er forbundet med det iskalde riket Niflheim og står for den livgivende strømmen fra Hvergelmir som sammen med heten fra Muspelheim skapte verden. Det er en sterk magisk rune som liksom KEN og HAGL krever en viss styring. og forsiktighet, da den kan virke ganske skadebringende. Negative krefter som kan påkalles med denne runen, er rimtussene. Men iskrystallene kan også bringe klarhet.

IS - i -  står også  for jeget, - en enkelt opprettstående stav, - sml. det engelske ordet "I", - menneskets oppreiste rake kraft.

Når IS kommer opp i et runeorakel, kan det tyde på stagnasjon på et eller annet område, at noe har gått istå. Den kan også stå for følelseskulde mellom mennesker, for følelsesmessig stivhet og bepansring. IS representerer gjerne motstand mot forandring, den vil fryse ting fast slik de er. Men slik kan den også brukes magisk, til å "fryse" f.eks. en persons handlinger og blokkere virkningen av dem, og til å stoppe aggressive og ødeleggende krefter. Derfor er dette også en rune som kan benyttes til beskyttelse og til å stoppe magiske angrep fra andre. Med sin statiske kraft kan den sørge for at ting ikke utvikler seg helt vilt (f.eks. en kreftsvulst).

Den er også knyttet til mennekets selvoppholdelsesdrift, og kan av og til tyde på at man trenger å trekke seg tilbake og være alene en stund.jaraj - JARA - årsvekstrunen - tallverdi: 11, fonetisk: j

germansk: jera

anglosaksisk: ger (jara)

gammelnorsk: år

betydning: år, godt år, avling, årsvekst

Jara står for årets kretsløp med de fire årstidene der vi sår om våren, ser alt vokse og modnes om sommeren, tar inn avlingen om høsten, og følger naturens hvile om vinteren. Men JARA står for et godt år, for innhøstingen, og kommer den opp i et runeorakel, kan det tyde på at vi nå får høste fruktene av vårt arbeid.

JARA er forbundet med Frøy og symboliserer giftermålet mellom Frøy og Frøya, mellom himmel og jord, lys og mørke, dag og natt. Slik er den også en nordisk parallell  til Østens Yin og Yang, - tegnene har til og med en utseendemessig likhet. JARA står for fruktbarhet, seksualitet og graviditet. (Men det man "føder" kan også være et "magisk barn" eller et annet prosjekt.) Vår beltanefeiring er knyttet til eldgamle ritualer der unge par om våren gikk ut og elsket i åkrene, som Frøy og Frøya, for å sikre fruktbarheten og årsveksten. 

JARA sier også noe om det å ha tålmodighet og la naturen gå sin gang og ta den tid den trenger. En må også huske at for at noe skal gro, trenger det stell!

Negativt kan dette gjentagende kretsløpet gi en så behagelig trygghet at en blir sittende fast i en evig sirkel. For at livet skal være dynamisk og utviklende, må denne sirkelen bli en spiral!

JARA kan brukes for å få til en positiv forandring, og i alt som har med aspektet tid å gjøre. Den er også fin å bruke (f.eks. sammen med BJARKA og andre) i forbindelse med komplikasjoner under graviditet og for en vellykket fødsel.

I et runeorakel indikerer den ofte en forandring til det bedre, - slutten på en syklus og begynnelsen på en ny.

Ifølge Odins trollsanger beskytter den venner i kamp.pertrap - PERTRA - klipperunen - tallverdi: 12, fonetisk: p

germansk: pertho

anglosaksisk: peorth

usikker betydning: klippe, arne, innvielse (?)Pertra har tallet tolv som er tallet for det fysiske, det jordiske, for form og fasthet. Den er forbundet med jordgudinnen Perchta som bor i bergets indre. Den er jordens og mineralrikets rune, og er også forbundet med de underjordiske, dverger og vetter, og det som er skjult inni jorden. Dvergene var kjent for sin smedkunst og evne til å transformere råe mineraler til magiske våpen og ringer.

PERTRA står også for kunnskap som er skjult eller fortrengt og glemt gjennom generasjoner. Den kan være fin å bruke hvis man skal gjøre regresjonsarbeid. Den kan bane veien til det kollektive underbevisste. Den kan også brukes hvis man trenger denne runens fasthet i en situasjon, være balansert og stå fast som en klippe.

I et runeorakel kan den ha en esoterisk mening og peke hen på en innvielsesopplevelse, eller den kan vise til skjulte sider eller talenter hos den det gjelder. Eller den kan si noe om nødvendigheten av å ha begge beina plantet på jorden.

Negativt kan den tyde på rigiditet eller lammelse i en situasjon (eller i det hele tatt).

PERTRA er mysterierunen, kanskje den mest obskure av dem alle. Den har også en tendens til å komme opp når det ikke er meningen at du skal vite det du spør om, at det foreløpig bør være skjult, og slik sett fungerer den som en "blank" rune.algirz - EOH - barlindrunen -tallverdi: 13, fonetisk: eo

germansk: eihwas

anglosaksisk: eoh

betydning: barlind

Eoh er planterikets rune. Den representerer verdenstreet Yggdrasil som strekker seg gjennom verdnene. Den står også for menneskets ryggrad. Den er forbundet med Vidar som råder over de ville vekstene. Siden den er forbundet med planteriket, representerer den også menneskets hjelpere i planteriket, og da spesielt vekster som har bevissthetsutvidende egenskaper. 

Den er også forbundet med jakt- og fangstguden Ull. Barlind som tresort ble mye brukt til buer, og runen er derfor viktig i forbindelse med trolldom  og magi. Den er også en sterk beskyttelses- og forsvarsrune.

Barlind var et mye vanligere tre i norrøn tid enn nå, og det er mange som mener at Yggdrasil ikke var en ask, men en barlind, som er eviggrønn.

Negativt kan den tyde på ubalanse i forhold til egen vekst, at man står så fast i jorden at man ikke klarer å overskride sine egne begrensninger.algiry - ELGR - elgrunen - tallverdi: 14, fonetisk: R

germansk: algiz

anglosaksisk: eolh

betydning: elg, beskyttelse

Elgr er dyrerikets og de ville dyrenes rune. Den representerer også fylgjene, dvs. kraftdyrene og skytsåndene våre. Den står for evnen til å vandre i harmoni og balanse på Moder Jord, og for indre styrke og klarhet.

ELGR er den mest brukte beskyttelsesrunen, - den gir guddommelig beskyttelse og kan også brukes i de fire retningene i stedet for pentagramritualet. Det har også vært vanlig å lage en binderune sammensatt av fire ELGR i et kors med hornene pekende utover. Den ble kalt "skrekkhjelm", og det sier litt om betydningen og virkningen!

Men ELGR  er også fin å bruke til healing.

I et runeorakel vil den ofte tyde på beskyttelse fra "oven", men den kan også stå for åndelig innvielse og transendens og kunnskap om gudene. I Odins trollsanger står det om denne runen:

Den fjortende kan jeg

om for folket jeg skal

nevne gudenes navn;

alle æser og alver kjenner jeg;

ingen uklok mann kan slikt.

Negativt kan den tyde på manglende beskyttelse, uklarhet og disharmoni, og manglende kontakt med ens egne skytsånder.

Fonetisk har ELGR blitt gitt forskjellige verdier (f.eks. z og r). Den er blitt brukt som en r-lyd utelukkende i slutten av et ord for å forsterke runene magisk..solø- SOL - solrunen - tallverdi: 15, fonetisk: s

germansk: sowulo

anglosaksisk: sigil

gammelnorsk: sol

betydning: sol

Sol er naturlig nok Solens og sommerens rune, og den er forbundet med den lyse guden Balder og med lysalvene. Den er hjertets og kjærlighetens rune, her i form av den livgivende kjærlighetskraften som gir varme og omsorg uten å stille betingelser.

Den blir ofte brukt til healing,og den gir styrke og solenergi til en healing spell. I Odins 15. trollsang handler det om å gale galdrer i soloppgangen.

SOL er også forbundet med lykke og visdom og menneskets høyere bevissthet, og dermed også med åndelig veiledning og lederskap. Den er knyttet til vår følelse av egenverdi og selvrespekt.

I et runeorakel kan SOL  vise til en periode der ens kreative energi får fullt utløp, og en periode preget av lys og livskraft.

Negativt (speilvendt) kan den på det personlige plan stå for selvforherligelse og selvgodhet.

SOL sier at vi skal vandre med ydmykhet og generøsitet blant menneskene.tyt - TYR - tyrrunen - tallverdi: 16, fonetisk: t

germansk: teiwaz

angloskasisk: tyr

gammelnorsk: tyr

betydning: himmel- og krigsguden Tyr

Tyr er runen til himmel- og krigsguden Tyr og mysterieguden Mithras eller Mith-Odin. Det er den åndelige krigerens rune, hvis egenskaper er mot, initiativ og hengivelse. Den er himmelens rune og står for innvielse og transendens.

TYR står for seier i et slag, og i gamle dager ble den risset inn på sverdfestet for å vinne en strid. Den kan brukes for å oppnå rettferdighet, og for å vinne f.eks. i en rettssak (gjerne sammen med REID). Men den kan også brukes til å beseire ens egne mørke sider.

TYR representerer det maskuline og den aktive mannlige seksualkraften, og ut ifra Odins trollsanger kan mannen også bruke den til å vinne sin møy:

Den sekstende kan jeg

om hos en slu kvinne

jeg vil eie all hennes lyst;

jeg kverver hugen

til kvitarmet møy,

og snur hele

sinnet hennes.

I et runeorakel kan den speile hen på en juridisk konflikt e.l., men som alle runene har den mange sider, og tolkningen vil avhenge av spørsmålsstillingen og sammenhengen. TYR er en positiv rune som står for mot og kraft.og evne til å møte utfordringer. Ifølge myten er Tyr den eneste guden som tør stikke hånden sin inn i Fenrisulvens gap for å redde dem alle. Han mister den ene hånden, men han oppnår uovervinnelighet.

Negativt kan den tyde på ukontrollerbart sinne, manglende evne til å møte motgang eller

overprektighet. Eller den kan stå for feighet, initiativløshet og impotens.berkanaB - BJARKA - bjørkerunen - tallverdi: 17, fonetisk: b

germansk: berkana

anglosaksisk: beorc

gammelnorsk: bjarkan

betydning: bjørk

Bjarka er motsatsen til den maskuline himmelguden TYR, den er Moder Jords rune, den jordiske kvinnelige kraften. Den er forbundet med fruktbarhet, fødsel, nytt liv og reinkarnasjon, og med morskjærliget og omsorg. Bjørken er Friggs hellige tre, og BJARKA er også forbundet med fruktbarhetsvesener som svartalver og diser, og den er viktig ved de feminine mysterier. Den ble tidligere mye brukt av kvinner på smykker og amuletter som beskyttelse og for å få barn.

Den er også knyttet til legevekster og healing-kraft.

BJARKA kan med stort hell benyttes i forbindelse med alle kvinnesykdommer og plager.

(Da en i covenet vårt fikk svangerskapsforgiftning, brukte vi runene JARA, BJARKA og SOL som vi trommet og chantet og sendte til henne, med god virkning.)

Den er også fin å bruke dersom man ønsker å bli gravid. Den er på alle vis kvinnelighetens rune, og den skal også kunne ha en foryngende effekt.

Ut ifra Odins trollsanger kan den brukes av en mann for å holde på sin kvinne.

Runen står for fruktbarhet og vekst, og den er også knyttet til vår evne til å vokse i åndelig og magisk forstand, og BJARKA  har  sterke shamanistiske forbindelser.

Negativt kan den stå for sykdom og selvpålagt matyrdom, eller en misforstått form for morskjærlighet som går over i det selvutslettende. Den kan også peke på forstyrrelser i ens egen personlige vekst eller frigiditet.eire - EH -hesterunen - tallverdi: 18, fonetisk: e

germansk: ehwas

anglosaksisk: eoh

betydning: hest

Eh er forbundet med Odins og hans hest, Sleipner, den magiske hesten som bærer shamanen og andre magisk reisende til andre verdener. Den er en av de sterkeste magiske runene, og den står for ekstase og død og evnen til å nå bortenfor hverdagsbevisstheten, for astarlreiser og hamskifte.

Når jeg leser den attende (og siste) av Odins trollsanger, kan jeg ikke la være å få assosiasjoner til tantra eller kjærlighetsseid, som var våre forfedres form for seksualmagi (jeg tolker da ordet "søster" som en innviet medsøster):

Den attende kan jeg,

som aldri jeg lærer

møy eller manns kvinne -

alt er godt 

om bare en kan den,

slik er slutten på galdrene -

uten den ene 

som omfavner meg,

eller min egen søster.

Siden runen formidler  kommunikasjon mellom verdnene, kan den også brukes til å styrke kommunikasjon og forbindeleser generelt (eller motsatt, til å splitte dem).

Negativt kan den tyde på ulykker eller død eller indre stagnasjon.

Det er viktig å huske at det å begi seg ut på reiser til andre verdener alltid innebærer farer, - det behøver ikke alltid bli noen "drømmereise" av den rosa sorten. Det er viktig å vite hva man gjør, hvordan man kan forsvare seg hvis det trengs, og hvordan man skal komme seg hjem igjen!madrm - MADR - menneskerunen - tallverdi:19, fonetisk: m

germansk: mannaz

anglosaksisk: man

gammelnorsk: madr

betydning: mann, menneske

Madr er det opplyste menneskets rune og står for det spesifikt menneskelige i skaperverket, tanke, bevissthet og evne til å kjenne seg selv. Den er også menneskehetens rune og forbinder oss med forfedrene våre. Den er Midgards rune, menneskenes fysiske verden, og de sosiale strukturene vi skaper og lever etter.

MADR er en av hug-runene og forholder seg til tankens og bevissthetens kraft, derfor kan den med hell brukes ved eksamener og for å vinne verbale konflikter, gjerne også en rettssak, eller ellers når man trenger å være veltalende. Den står for vår evne til å ta beslutninger og gjøre valg, og dermed til å forme vår egen framtid.

MADR symboliserer utviklingen av et menneskes personlighet mot et balansert, helt  og integrert menneske. Nesten samtlige magiske skoler jeg kjenner til, har som sitt første "bud": Kjenn deg selv!, og i denne prosessen kan MADR være til hjelp for å oppnå tankens klarhet. 

I dette å kjenne seg selv, ligger også det å være bevisst sin egen plass i den store sammenhengen, i den kosmiske geografien, både på de indre og de ytre plan: "As above so below".

Negativt kan den peke hen på en lammende ydmykhet overfor forfedrene og tradisjonene, eller en følelse av overhøyhet overfor alle andre arter på jorden, slik menneskene har vist nå i lange tider, med miljøødeleggelser og utryddelse av utallige arter som følge. Eller den kan stå for manglende selvfølelse og dårlig kommunikasjonsevne.laukl - LAGU - vannrunen - tallverdi: 20, fonetisk: l

germansk: laguz

anglosaksisk: lagu

gammelnorsk : logr

betydning: vann

Lagu er det livgivende vannets rune, og mens MADR står for den bevisste delen av menneskets psyke, så representerer LAGU det underbevisste. Den er knyttet til Månen, til natt, søvn og drømmer, -  og den er følelsenes rune.

LAGU er Vanaheims rune og knyttet til gudinnen Nerthus og havguden Njord og vann som en kilde til fruktbarhet og liv. LAGU er jordens fostervann og blodårer.

Vannet har en rensende effekt, og slik blir det bl.a. brukt når vi trekker sirkelen i wicca og i de kristnes barnedåp. Tårer kan også ha en rensende effekt på sjels- og følelseslivet vårt, men man skal være obs på faren for å drukne i følelser. Vi vet alle hvor herlig forfriskende vårregnet kan være, men regnet kan også bli så voldsomt at det forårsaker flom og store ødeleggelser.

LAGU er som nevnt knyttet til våre drømmer, og drømmer kan som kjent gi stor innsikt. LAGU er også sterkt forbundet med det okkulte.

En annen av vannets kvaliteter er dets formbarhet, evne til å forme seg etter og tilpasse seg omgivelsene. Slik står den også for vår evne til tilpasning og fleksibilitet, vår evne til å flyte med livet, og for tålmodighet og intuisjon.

Negativt kan den tyde på en farlig la-gå-mentalitet, at man bare flyter med uten selv å ta styringen. Man kan både tilpasse seg og tolerere seg ihjel. Vannet er jo kjent for å reflektere og speile sine omgivelser, men det blir kjedelig i lengden å bare være en refleks av f.eks. andres forventninger til en. Den kan også tyde på dårlig kontakt med egne følelser, eller oppdemmede følelser som ikke får komme fram. 

LAGU kan brukes for å få kontakt med en annens underbevissthet og for å invadere andres drømmer. Den kan brukes for å tiltrekke seg kjærlighet. F. Aswynn sier at hvis man projiserer

LAGU mellom øynene på en person man kommer med en forespørsel til, så vil et positivt svar være mye mer sannsynlig.algir5- ING - ingrunen - tallverdi: 21, fonetisk: ng

germansk: inguz

anglosaksisk: ing

betydning: guden Ing / Frøy, fallos

Ing står for den mannlige fruktbarhets- og seksualkraften, og den peker mot gamle fødsels- og fruktbarhetsmysterier. Den er forbundet med fruktbarhetsguden Ing og med Frøy, som ofte blir framstilt med en stor og erigert fallos. Det er vårens og befruktningens gud, og ING symboliserer også giftermålet mellom himmel og jord og den fysiske kjærligheten.

ING står for vår indre kreative kraft, vår evne til å skape og til å realisere oss selv.

Når den dukker opp i et runeorakel, viser den at vi er på rett vei, at vi står ved en ny begynnelse  som vil bære frukt.

ING er en av de runene som ser lik ut uansett hvordan den faller, og kommer derfor ikke "negativt" ut i et runeorakel. Man kan likevel ha med seg i bakhodet at det ikke alltid er vår, at ting må modnes og bearbeides, det er ikke nok bare å så.

ING har vært knyttet til alle former for naturmagi og tilbedelse av magiske kilder og trær.

Den er selvfølgelig med i all fruktbarhetsmagi, som f.eks. hvis man ønsker å få barn.odelo - ODAL - odelsrunen - tallverdi: 22, fonetisk: o

germansk: othila

anglosaksisk: ethel

gammelnorsk: odal

betydning: odel (arvet land)

Odal står for arvet jordeiendom og åkerland, for hjemland, folk, familie og slekt. Den sier noe om sammenhengen vi er født inn i, generasjonene som følger etter hverandre, og den tilhørigheten de fleste av oss føler i forhold til familie, nasjon og tradisjoner. Dette er i stor grad grunnlag for vår følelse av trygghet. 

Den er også relatert til vår lojalitet i forhold til famile, land osv., -  i sin ytterste konsekvens det å være villig til å ofre sitt eget blod, f.eks. på slagmarken, for å forsvare slektens / nasjonens jord, eller direkte med blodoffer for å sikre fruktbarheten, slik vi finner eksempler på både i myter og faktisk historie, at kongen ofret seg / ble ofret, spesielt hvis avlingene hadde vært dårlige, for å sikre neste års vekst. Dette mysteriet gjenspeiles bl.a. i vårt Lammas-ritual.

ODAL er knyttet til gudinnen Siv som er åkerbrukets gudinne, og navnet på runen har ogå tilknytning til odling, d.v.s. foredling, slik man gjør med vekstene i landbruket.

Den sier noe om verdien i tradisjonene, at man må kjenne og beherske sin egen tradisjon før man kan overskride den og skape noe nytt

Negativt kan den tyde på at man holder krampaktig fast på det som har utspilt sin rolle og mistet sin funksjon og kraft. Vi er vel flere som har opplevd at både tradisjoner og familie kan virke ganske kvelende!

Magisk kan ODAL brukes til å jorde et magisk arbeid, få det ned på det fysiske plan.

Den er også bra i gruppearbeid da den skaper en følelse av samhørighet, og kan binde folk sammen mot et felles mål.

En liten kommentar om ODAL-runen til slutt: Jeg går ut ifra at det er fler enn jeg som har lagt merke til at o er en rune som blir benyttet mye av nynazister idag, - den ser ut til å ha danket ut solkorset som populært symbol. Det er nettopp ved en total misforståelse av betydningen av dette med  lojalitet og blodoffer, at nazistene (både da og nå) ender opp med sitt forskrudde og  forvridde verdensbilde og menneskesyn.dagd - DAGR - dagrunen - tallverdi: 23, fonetisk: d

germansk: dagaz

anglosaksisk: daeg

gammelnorsk: dagr

betydning: dag

Dagr er dagslysets og lysguden Balders rune, og den er forbundet med midtsommer. Den står for innsikt og våkenhet og bokstavelig talt "å se lyset", også gudenes lys.

Midt i runetegnet er sprekken mellom verdnene, og DAGR er en av de sterkeste transformasjonsrunene, - den forbindes også med innvielse. Det er en rune for forandring og utvikling, og dermed også  for det å våge å trø utenfor de faste trygge sirkler og kaste seg ut i det ukjente og usikre. Det koster gjerne en del, men det er den eneste måten å komme seg videre på.!

Når DAGR dukker opp i et runeorakel, kan det tyde på et gjennombrudd, og den står for hell og framgang og fruktbar utvikling. 

Denne runen ser også lik ut opp/ned, men som alle runene har også lysets rune et mørkt aspekt i seg, - illusjonen om at alt alltid skal være lyst, at lys er "bedre" enn mørke, uten å se nødvendigheten av balansen mellom lys og mørke. Slik kan man velge et liv der man utelukkende ser det lyse og såkalt positive, og dermed går glipp av utallige muligheter for utvikling.

DAGR kan brukes til å slutte noe ute, og for å gjøre deg selv "usynlig". Hvis du ønsker å ikke bli lagt merke til, så hjelper det å visualisere at du lar DAGR omslutte deg.

DAGR kan ellers brukes mot trolldom og svart magi. Av og til kan den stå for clairvoyance eller synskhet.feF- FE - rikdomsrunen - tallverdi: 24, fonetisk: f

germansk: fehu

anglosaksisk: feoh

gammelnorsk: fe

betydning: buskap, rikdom

Fe står for fe og buskap, den temte kua, i motsetning til UR som står for den ville og utemte kua, uroksen. Slik ser man utviklingen gjennom runerekken som starter med UR og slutter med FE.

FE blir kalt for rikdomsrunen, og står for alt det man har av materielle goder og eiendeler, den står for velstand og jakt- og fiskelykke. Den står for oppnåelsen av mål man har satt seg, og slik viser den fullbyrdelsen og avslutningen på en syklus. Sirkelen er sluttet.

I den norske runesangen (fra middelalderen) står det:

Rikdom volder strid mellom frender;

ulven lever i skogen.

Negativt kan runen peke på overdreven fiksering på materielle ting, og vi har vel alle sett hvordan en arvestrid kan ødelegge en familie. Den kan selvfølgelig også vise til fravær av materielle goder og økonomiske problemer.

Her som ellers må runen tolkes ut ifra sammenhengen og spørsmålsstillingen.

                                                                                                                     

                                                                                                                    The Crone

 Treff: 3930