Ritualer

Skrevet av The Crone

Ritualer

Vi har flere forskjellige typer ritualer.

Vi har sabbatene - de åtte årstidsritualene - som er nært knyttet til syklusene i naturen (jeg skal komme tilbake til dem). Vi har innvielsesritualer, og overgangsritiualer ved fødsel, håndfesting og død. Vi har fullmåneritualer og healingritualer, renselsesritualer og ritualer for kontakt med elementene. Egentlig er det bare fantasien og lysten som setter grenser, og alle utvikler etter hvert sine egne ritualer, både individuelle og grupperitualer.

Les mer: Ritualer

Å kaste en sirkel

Skrevet av The Crone

Vi har fått mange spørsmål om hvordan man skal/kan gjøre ritualer, eller konkrete "oppskrifter" på ritualer. Jeg har tenkt framover å gi noen slike "oppskrifter" på wicca-ritualer, og jeg starter med det vi kaller åpning av en sirkel. Jeg må bare først få si at det finnes flere varianter, og at jeg ikke kan si at den ene er mer "riktig" enn den andre. Det som er avgjørende er kanskje hvilken "tradisjon" man tilhører, men aller mest, det riktige er det en føler fungerer for en sjøl!

Les mer: Å kaste en sirkel

Velkommen til jorden

Skrevet av The Crone

Velkommen til Jorden rituale

Prestinnen blander salt og vann og sier :

La vannet ta opp i seg dydene til det store hav.
Moder , vær du tilbedt, og vær tilstede iblant oss !

Les mer: Velkommen til jorden