Hekserunen

Skrevet av The Crone Utskrift

Hekserunen

Darksome Night and shining Moon Mørke natt og lyse Måne

East then South then West then North Øst og syd og vest og nord

Harken to the Witches’Rune Lytt nå til vår hekserune

Here we come to call thee forth Og kallet vær med disse ord

Earth and Water, Air and Fire Jord og vann og luft og ild

Wand and pentacle and sword Stav og sverd og tegn for jord

Work ye unto our desire Hjelp du oss I det vi vil

And harken ye unto our word Lytt til oss og våre ord

Cords and censer, scourge and knife Snor og kar og pisk og kniv

Powers of the witches’ blade Kraften I vårt hekse-blad

Waken all ye unto life Våkne opp og kom til liv

And come ye as the charm is made Og hør oss bygge runekvad

Queen of Heaven, Queen of Hell Mor til lys og mor til mørke

Horned Hunter of the night Hornet jeger I vår natt

Lend your power unto our spell Kom og gi vår galder styrke

And work our will by magic rite Lad den opp med magisk kraft

By all the powers of land and sea Ved alle makter I land og sjø

By all the might of Moon and Sun Ved mektig Måne og mektig Sol

As we do will so mote it be Som vi vil, så la det skje

Chant the spell and be it done Syng og dans rundt heksebål

Eko, eko Azarak Eko, eko Azarak

Eko, eko Zamilak Eko, eko Zamilak

Eko, eko Kernunnos Eko, eko Kernunnos

Eko, eko Aradia Eko, eko Aradia

(Oversatt av Morrighinn)

Treff: 668