Indre guide og Tarot meditasjon

Skrevet av The Crone Utskrift

Det finnes mange former for meditasjon og stiarbeid (pathworking). Man kan finne guidede eller ferdigskrevne ting, eller man kan starte uten noen form for guiding eller ledelse.

En mellomting kanskje er det som kalles for "indre guide- meditasjon", der man har en fast ramme og etablerer kontakt med ens egen personlige indre guide som ledsager en på disse indre reisene.

Dette kan være en fin måte å bli kjent med de forskjellige tarotkortene på, samtidig som man kan hente råd og veiledning, og etablere kontakt med disse arketypene på et helt personlig plan, der man kan gå tilbake og be om råd når man trenger det.

Fremgangsmåten er følgende:

(Første gangen er litt spesiell, for her skal man også finne guiden sin.)

Du starter med å visualisere en hule, - din personlige private hule. Inne i denne hulen er det en åpning, og når du ser etter, ser du at det er en trapp her som går nedover i jorden eller fjellet eller hvor det nå er hulen din er.

Lag deg et skikkelig bilde av hulen, - er den stor eller liten osv., og lag deg et tydelig bilde av trappen. Går den rett eller i spiral, er den opplyst eller mørk osv.

Du går ned trappen, og du kommer ut i et landskap. Se deg om, hva slags landskap du er i.

Beveg deg i landskapet til du møter et dyr som kommer bort til deg.

Be dyret være så snill å føre deg til guiden din.

Guiden din kan være kvinne eller mann. Legg merke til hvordan han/hun er kledd. Kanskje får du vite hva han/hun heter, - kanskje kommer navnet først ved en senere anledning.

Siden dette er første møtet, bør du teste vedkommende, så du vet at det er en som vil deg vel, og ikke en lurendreier. Hold vedkommende i begge hender, og hvis du da kjenner en følelse av tillit og kjærlighet strømme gjennom deg, er det ok. Hvis ikke, bør du kanskje se deg om etter en annen.

Spør om han/hun vil være din hjelper og rådgiver, og be så ham eller henne vise deg Solen i

din verden, din virkelighet. (Dette for å gjøre en siste test av guiden.) Hvis han/hun da viser deg solen på himmelen slik vi ser den, er det ok. Be ham så om å be "Solen" vise seg for deg i en menneskelignende skikkelse.

Spør skikkelsen / Solen hva han trenger av deg for å hjelpe deg og være din venn. Spør ham om han har noe å gi deg. Hvis du får en gave, be ham plassere den et sted på kroppen din.

Du kan også be om råd og veiledning hvis du har noen spørsmål.

Be ham til slutt om å gi deg så mye lys, kjærlighet og energi som du kan tåle. Be eventuelt guiden din om å sette grensen.

Så vandrer du tilbake samme veien, opp trappen til hulen og derfra dit du startet fra.

Det er alltid lurt å skrive ned etterpå hva man opplever på slike "reiser". (Det er helt utrolig hvor fort man glemmer, og det er som regel også gøy å lese det igjen noen år etterpå.!)

Det kan også være lurt å lage seg en tegning av en kropp, og så plassere inn på den de tingene man får, etter hvert som man får dem.

Jeg etablerte også etter hvert en kiste i hulen min til å ha tingene jeg fikk oppi, slik at jeg visste hvor jeg kunne finne dem når jeg siden trengte dem.

Disse “reisene” er ofte fulle av overraskelser, og de kan også være svært morsomme. Jeg fikk f.eks. sjokk da jeg traff "The High Priestess" som (hos meg) var ganske vill og gal og totalt anderledes enn jeg hadde forestilt meg!

Jeg skal gi et par eksempler fra mine egne “reiser”. Det finnes ingen riktig fasit for hvordan en reise skal arte seg. Det vil alltid være en høyst personlig affære.

Treff: 650