Tanker om healing

Skrevet av The Crone Utskrift

Tanker omkring healing.

Enhver heks med respekt for seg selv vil som regel være i stand til å gjøre healing på en eller annen måte, og det finnes en lang rekke metoder, og noen kommer vi nærmere inn på etter hvert. Men før man skal begynne å gjøre healing, er det en del ting man etter min mening bør ha tenkt igjennom, og de går mer på det jeg vil kalle den etiske siden av saken.

Jeg og alle andre hekser jeg kjenner, har f.eks. som prinsipp at vi aldri gjør healing på noen uten at de selv har bedt om det (bortsett fra på våre egne barn og barn hvis foreldre har bedt om det), og det er flere grunner til dette.

Det er mange måter å oppfatte sykdom på. Vi er vel kanskje vant til å se på sykdom som et absolutt "onde", mens det å være frisk er et "gode", og de aller fleste vil se på  healing som en form for hvit magi.( Men det er også dem som ser på healing som svart magi, fordi man ved å gjøre healing på en person, griper inn i denne personens karma, men dette skal jeg komme tilbake til.) Men noen ganger trenger vi gjerne å være syke en stund, kanskje for å få en tiltrengt pause fra en stressende jobb og mulighet til å ta oss sjøl inn igjen litt. Eller vi trenger en ekstra dose omsorg, få lov til å krype under dyna og la oss oppvarte og dulles med i noen dager. 

En sykdom oppstår ikke i et vakuum, og det er mange faktorer som spiller inn når det gjelder hvorvidt man er mottagelig for en sykdom eller ei. Bl.a. er vår psykiske tilstand og de sosiale forhold vi lever under, viktige faktorer. En sykdom kan være et varsel om at vi nå beveger oss i en retning vi ikke har godt av, at det livet vi lever er altfor stressende eller utilfredsstillende på andre måter. Hvis vi fortrenger dette og bare fortsetter som før, og gjerne lever et liv som ikke stemmer overens med vår innerste egentlige vilje, så vil kroppen før eller siden si fra, og kroppen er som oftest mye ærligere enn "hodet"!

Sykdom kan også være et menneskes forsvarsmekanisme når det ikke finner andre løsninger på problemene (som man kanskje ikke engang har bevisstgjort seg), og tar man sykdommen fra dem, raser alt sammen for dem. For enkelte er sykdommen det eneste de har å holde seg fast i! Etter psykologen Wilhelm Reichs teorier bygger vi alle opp et muskelpanser helt fra babystadiet og oppover når vi blir såret og ikke får den kjærligheten og omsorgen vi trenger.  Det psykiske og det fysiske henger nøye sammen (tenk bare f.eks. hvordan vi strammer magemusklene når tannlegen skal til å bore i tennene våre!) og jeg tror at minst 90% av sykdommene i vår del av verden er psykisk betinget. Men tilbake til muskelpanseret som eksempel. Folk som er erfarne med å gi andre mennesker massasje, vil ofte oppleve at når de har fått løst opp muskelspenninger hos pasienten, så velter det gjerne opp fortrengte følelser og konflikter som lå bak eller under disse muskelspenningene. Da skal man også være i stand til å takle og bearbeide disse tingene. Dette er en av grunnene til at man ikke skal gi healing til folk uten at de vet om det eller har bedt om det. 

Sykdommen kan ha sin misjon i et menneskes liv på flere måter,  - kanskje er noe av det jeg skal lære i dette livet hvordan det er å være handicappet, for bedre å forstå hvordan andre mennesker har det? Eller ved å være satt ut av spill en stund, vil vi gjerne lære å sette større pris på det livet vi lever som friske, -  og det kan hjelpe oss til å få et overblik over hva som er virkelig viktig og hva som er mindre vesentlig i livet vårt. Og her kommer vi også inn på det vi kan kalle den karmiske siden av saken. Slik jeg ser det, lever vi mange liv (uendelig mange), og det vi gjør og opplever får betydning for våre neste liv. Og noe av meningen med alle disse livene er å lære så mye som mulig av alle fasetter ved menneskets liv og mulige erfaringer, slik at vår forståelse og innsikt vokser, og slik at vi kan jevne ut balansen i forhold til ting vi har gjort i tidligere liv. 

Jeg nevnte at noen ser på healing som svart magi, fordi man da griper inn i personens karma.

Selv er jeg ikke enig i dette. Ser jeg et menneske som holder på å drukne, så strekker jeg armen ut for å hjelpe det, - jeg tenker ikke at det er dette menneskets karma å drukne og så går videre. Det ligger heller i det menneskets karma at jeg kom forbi akkurat da, og på samme måten ligger det i en persons karma om han/hun kan nyttiggjøre seg den healingen jeg gir. Det er likevel viktig å ha tenkt igjennom disse tingene!

 

Når man skal gjøre healing, er det viktig å se på hele mennesket og ikke bare på symptomene. Symptomene er bare uttrykk for en tilstand som gjelder hele personen. At vanlig skolemedisin til nå stort sett har dreid seg om symptonbehandling, er ett av de viktiske ankepunktene mot den. Innenfor alle behandlingsformer innen såkalt alternativ medisin, har man et holistisk syn på mennesket og handler og behandler utifra det, og mange av begrepene og teoriene man benytter her, er hentet fra Østens filosofi og medisinske metoder. Herfra har man også begerepet chi, - livskraften, livsenergien som bor i hvert levende menneske. Hvis et menneskes chi er svekket, vil det også bli sykt. Derfor kan også det å gå inn og styrke en persons chi, gjøre ham eller henne frisk. (Alle som har drevet med østlig inspirert kampsport eller chi-gong eller tai-chi kjenner til denne kraften.) Chi-energien er også knyttet til chakrasystemet i kroppen.

Det er en uendelig mengde måter å gjøre healing på. Det kan f.eks. foregå ved direkte håndspålegging, eller ved å holde hendene rett over kroppen på det aktuelle stedet. Du kan bruke urter, eller du kan påvirke chakraene ved hjelp av steiner og farger. Du kan lage amuletter eller talismaner, eller en medisinpung med urter og steiner og div.. Man kan gjøre en trommereise og kontakte vedkommendes kraftdyr og sende det til ham/henne med legende krefter, eller man kan gjøre en rent spirituell healing, også dette over lange avstander.

(Det sier vel seg selv at det faktisk kan være farlig  å sende "ånder" eller åndelige vesener,  kraftdyr e.l. til noen som ikke vet om det, og ikke er forberedt på å få slikt besøk!)

Noen mennesker er i stand til å se andre menneskers aura, - dvs. det eteriske kraftfeltet ethvert levende vesen har rundt seg. Du kan prøve selv, og det er lettest når man ser på noen mot en ensfarget hvit eller helt mørk bakgrunn. Begynn gjerne med å innstille øynene dine som om du ser på noe et godt stykke lenger bak, - innstill dem på  fjern-syn. Du vil da (sannsynligvis) etter en kort stund se et lysende felt rundt personen (eller f.eks. en plante). Noen er også i stand til å se forskjellige farger i ytterkanten av dette feltet eller enda lenger ut. Da vil man også se mørke eller "skitne" flekker der personen er syk, og så kan man gjøre noe med det. Det kan uansett være lurt å avslutte enhver form for healing (der personen er fysisk til stede), med en rensing av vedkommendes aura. Det kan du gjøre ved å la personen stå på gulvet, og så føre hendene dine et lite stykke fra kroppen over hele kroppen, fra issen og ned til føttene, flere ganger så du dekker hele kroppen, og hver gang du kommer helt ned, "kaster" du det du har børstet av, vekk. (Det å stå slik og få auraen sin renset, gir en ganske deilig følelse, og man kan føle at man til slutt står inne i et egg av strålende farger, gjerne lysende blått, og kommer ut som en fugl fønix, født på ny!)

 

En viktig ting til når man skal gjøre healing på noen: Be for all del personen om å gå til lege hvis det er noe alvorlig, - si at du ikke kan utrette mirakler, men kan være et supplement til legenes behandling. Og uansett er det viktig at pasienten har en diagnose fastsatt av lege, - det gjør det også mye lettere å gjøre healing når man vet hva man skal angripe.

For din egen del som healer er det også viktig at du ikke gir inntrykk av at du er Jesus og nærmest kan vekke opp de døde. Og jeg ville heller ikke gå rundt og reklamere for healingevnene mine overalt, slik at jeg plutselig hadde alle mine kolleger og deres syke sletninger og hele halve nabolaget utenfor døren med skyhøye forventninger. (Det er tross alt grenser for hva ett menneske kan yte, heks eller ikke heks!)

Rent magisk tenker jeg selv at man ikke skal snakke noe særlig om den magien man gjør, for da mister den noe av sin kraft. Skryt ikke av det du har gjort!!

Men skal man gjøre healing, må man også være villig til å yte noe og til å jobbe med seg selv.For de fleste av oss betyr det jobbing med flere sider av oss sjøl, f.eks. meditasjon, visualisering, konsentrasjon, jording, kontroll over åpning og lukking av chakraene (våre egne), og utvikle evnen til å åpne seg og bli til en kanal for en kosmisk livsenergi, slik at man kan overføre denne til andre. Vi må også være sikre på at vi er i stand til å "forsvare" oss selv, slik at vi ikke tar på oss andre menneskers sykdommer eller overtar deres problemer.

Det er også viktig å vite at det er ikke vi som gjør folk friske,vi bare hjelper til så de kan helbrede seg selv!!

 

                                                                             The Crone

 

Treff: 986