Åpning/Lukking av chakraene

Skrevet av The Crone Utskrift

Det kan i denne sammenheng være nyttig å visualisere (se for seg) chakraene som pulserende sirkler/
spiraler av lys. Den vanligste teknikken når man skal åpne chakraene, er å begynne nederst, med
rotchakraet, og når man skal lukke dem, begynne øverst med krone-chakraet.

Finn en behagelig sittestilling, gjerne med beina i skredderstilling eller lotusstilling, og sitt med
ryggraden rett. Pust inn og ut noen ganger, kjenn etter at du slapper av og puster dypt med magen.

Se for deg en spinnende, pulserende sirkel av rødt lys nederst i kroppen, der du har bakkekontakt
når du sitter. Visualiser videre at denne blir større og større og til slutt dekker hele den nederste
delen av ryggraden/kroppen. Forestill deg videre at du trekker inn energi utenfra/nedenfra jorden
og inn i dette chakraet, helt til du føler at den nederste delen av kroppen din er fylt med denne energien.

Trekk mer og mer energi inn, som om du skulle fylle en tank e.l., og la den kveile seg som en slange
rundt ditt nederste chakra. La så slangen reise sitt hode og la energistrømmen bevege seg oppover
til ditt neste chakra, swadhistana, la den spinne rundt dette chakraet, og visualiser et orange lys fylle
dette området, et orange lys som pulserer og spinner og vokser seg større og større, mens du fortsetter
å trekke inn energi nedenfra, inn gjennom rotchakraet, og lar den stige opp og fylle det andre chakraet
ditt, helt til du føler at hele området gløder i orange lys. La så energistrømmen/slangen stige videre
oppover til den treffer det tredje chakraet ditt, navle-chakraet. Her skifter fargen til gult. Gå ned igjen
og trekk opp mer energi fra jorden. Kjenn det røde lyset i rot-chakraet spinne fortere og fortere, bli
mer og mer lysende, og fortsett opp til det andre chakraet, der det orange lyset pulserer med mer
og mer energi, - og videre opp til navle-chakraet, der det gule punktet pulserer og spinner og vokser
og etterhvert dekker hele mellomgulvet, og du kjenner hvordan magen din blir helt varm, som om du
hadde en gul lysende og varm sol plassert midt i navlen, og varmen fra navlen din sprer seg og pulserer
utover i kroppen din, som ringer i vannet. - Gå igjen ned og trekk inn mer energi utenfra, og la den bevege
seg oppover, gjennom det røde spinnende rot-chakraet, gjennom det orange lysende seksual-chakraet,
gjennom det glødende gule navlechakraet, og la slangen reise sitt hode og stige videre oppover mot
hjertet, hvor et glødende grønt punkt nå får energi og begynner å pulsere, pulsere, pulsere og vokse og
spinne, og du kjenner en helt lykkelig følelse inni deg etterhvert som dette spinnende grønne lyset brer
seg utover hele brystkassen din. Og du går igjen ned og trekker inn energi utenfra og lar den stige opp
gjennom chakraene dine, og når du kommer til hjerte-chakraet, lar du den stige videre opp til halsen
din, der du finner et blått lysende punkt som bare venter på å bli fylt med denne energien, og som,
når energien treffer det, begynner å spinne og pulsere og vibrere i en klar og nydelig og lysende
blåfarge. Trekk opp energi nedenfra, la den gå igjennom alle chakraene og fylle hals-chakraet ditt,
og du kjenner dette lysende blå punkt vokse og vokse, pulsere inni / utenpå halsen din, strupen, nakken,
skuldrene dine, og det pulserer fortere og fortere, og fortsett til du kjenner hele denne delen av kroppen
gjennomtrengt av blått lys. Se så for deg at du nå har en åpen kanal midt i kroppen som energien strømmer
gjennom. Gå igjen ned og trekk inn energi gjennom rot-chakraet, og la den strømme oppover gjennom din
nå åpne kanal, gjennom alle chakraene, og la den også passere hals-chakraet og fortsette oppover til
ajna-chakraet, det tredje øye, inni hodet midt mellom øyenbrynene. Så snart du sender bevisstheten/
energien din hit, vil du kjenne det lysende lilla punktet som ligger her, begynne å vibrere og pulsere.
Og la dette punktet vokse og fylles av energi til du føler at du har et roterende lysende senter midt inni
hodet, og ikke bli overrasket om du plutselig føler at du sender lilla lysflash ut fra senteret midt mellom
øyenbrynene dine.

Gå igjen ned og trekk opp energi fra jorden gjennom rot-chakraet, videre opp igjennom det andre
chakraet, så navle-chakraet, hjerte-chakraet, hals-chakraet, videre inn i det tredje øye, og la energien
spinne her fortere og fortere til den nærmest eksploderer og skyter videre opp gjennom toppen av
issen, opp gjennom krone-chakraet, og strømmer ut gjennom dette i kaskader av hvitt lys som
strømmer nedover langs kroppen helt til føttene, - og gjenta dette så lenge du føler behov for det.

Hvis man er ukjent med dette, kan det svare seg i begynnelsen f.eks. å snakke dette inn på et opptak og spille av for seg selv. Hvis man jobber i en gruppe, kan det være fint at en av
medlemmene leser/sier det høyt for de andre. Men etterhvert vil det være unødvendig.

I mitt coven starter vi gjerne møtene med at vi sitter eller står i en sirkel og holder hverandre
i hendene, mens alle konsentrerer på å åpne chakraene sine. Dernest går du ned til hjerte-chakraet
igjen, og sender energi fra hjerte-chakraet ut gjennom armen/hånden til den du har på din venstre
side, og mottar tilsvarende på din høyre side.

For det første er det viktig at vi åpner chakraene før vi begynner å jobbe, slik at vi lettere er i stand
til å bruke energiene. For det andre, - det å sende energien rundt knytter oss sammen og er med på
å forsterke vår gruppefølelse eller vår "gruppe-mind", noe som er ganske så vesentlig hvis vi skal
kunne jobbe med ting effektivt sammen, enten det dreier seg om å gjøre ritualer eller bedrive healing o.l.

Hvis du skal gjøre healing av en eller annen fasong som involverer bruk av hendene, kan det følgende være ganske effektivt som en del av forberedelsene: Etter at du har åpnet chakraene, gå ned igjen til hjerte-chakraet, og kjenn igjen at brystet ditt fylles av denne grønne fargen, av dette grønne pulserende lyset. La det bre seg og spre seg utover og oppover i skuldrene dine, - kjenn at det gjennomstrømmer skuldrene dine, og går videre ned igjennom armene dine og ut i håndflatene, helt til du kjenner at det skikkelig lever og pulserer i de uhyre følsomme punktene / chakraene som du har midt i håndflatene.

Lukking av chakraene

Etter at man bevisst har åpnet chakraene, er det også viktig å lukke dem igjen, og det finnes flere
måter å gjøre det på, og det går som regel ganske mye raskere enn å åpne dem. Når man åpner
chakraene, er det vanlig å bevege seg nedenfra og opp. Når man lukker chakraene, er det vanlig
å gå motsatt vei, - altså starte ovenfra og bevege seg nedover. En metode er å se for seg alle
chakraene dekket av en glassrute i tilsvarende farge som chakraet, og så trekke nedover en
rulle- gardin som dekker glassrutene. En ting man imidlertid skal merke seg, er at man ikke bør
lukke det nederste og det øverste chakraet. Gjennom det nederste chakraet trekker man inn
eterisk energi fra jorden, og gjennom det øverste chakraet trekker man inn åndelig/spirituell
energi fra "oven". En annen ganske effektiv måte å lukke chakraene på, er ved å spise (som
også kan være en fin måte å jorde seg på). Hvert eneste wicca-møte avsluttes som regel med
en fest med mat og drikke, og da lukker vi jo chakraene delvis uten å tenke over det, men det
finnes absolutt situasjoner der det kan være nødvendig / ønskelig å gjøre det mer bevisst (vi
er jo ikke alle storspisere, og det er ikke alltid man har mat for hånden !).

Treff: 1496