Chakraene

Skrevet av The Crone

I Wicca (som i all magi ellers) jobber vi mye med energier. For å få et mer bevisst forhold til noen
av disse energiene, kan det svare seg å gjøre seg kjent med chakra-systemet. Begrepet chakra og hele
systemet har vi fra Østen, hvor det er kjent i de fleste religioner og filosofiske systemer eller åndelige
disipliner. Kjennskapet til disse danner også basis for en rekke healing-teknikker.

Les mer: Chakraene

1. Chakra

Skrevet av The Crone

Rotchakra

Det første eller nederste chakraet blir som regel kalt for rot-chakraet eller base-chakraet. Det er
her vi aller sterkest forholder oss til den fysisk- materielle verden vi befinner oss i så lenge vi
lever i en kropp her på jorden. Det er gjennom rot-chakraet at vi etablerer og forhåpentligvis
beholder jord-kontakten, - det er gjennom et balansert rot-chakra at vi klarer å holde beina sånn noenlunde på jorda.

Les mer: 1. Chakra

6. Chakra

Skrevet av The Crone

Det tredje øyet

Det sjette chakraet, aina-chakraet, blir ofte kalt det tredje øye. Vi opplever verden stort sett gjennom våre fem sanser, men det vi tar inn av verden rundt oss gjennom vår intuisjon, gjennom vår "sjette sans", er det vårt tredje øye som "ser". Så jo mer åpent vårt sjette chakra er, jo sterkere vil vår intuisjon virke. Det er også senteret for telepati og klarsyn, for drømmer og fantasi, og for reiser i mange slags verdener. Det er f.eks. dette senteret jeg bruker mest når jeg legger tarotkort, eller når jeg gjør en trommereise. Det er ved hjelp av dette chakraet jeg kan få kontakt med mine åndelige hjelpere og med mitt eget høyere selv.

Les mer: 6. Chakra

2. Chakra

Skrevet av The Crone

Harachakra

Det andre chakraet blir ofte kalt sakral-chakraet eller seksual-chakraet.( Man vil gjerne også
se at hos enkelte forfattere blir det kalt for milt-chakraet (spleen-chakra). Folk flest har et orange
energisenter 3-4 tommer nedenfor navlen, men hos noen (spesielt hos dem som lever i sølibat),
vil dette chakraet gjerne sende en gren oppover mot venstre mot milten og lokalisere seg der, og
da vil det gjerne ha en grønn eller grønn-blå farge.)

Les mer: 2. Chakra

7. Chakra

Skrevet av The Crone

Kronechakraet

Det sjuende chakraet er kalt Sahasrara som betyr den tusenbladede lotus, og det er når alle disse tusen bladene har åpnet seg for det Guddommelige at vi blir ett med det Guddommelige. Som nevnt under det sjette chakraet, så har disse to chakraene mye felles, spesielt som sprituelle chakraer. Hvis du er et menneske helt og fullt i det sjuende chakraet hele tiden, vil du være i en tilstand som vi ellers kan oppleve glimtvis eller i kortere perioder i det sjette chakraet, nemlig samadhi eller total opplysthet, der det ikke lenger er et skille mellom deg og Lyset eller den altgjennomtrengende Guddom (eller hva du nå foretrekker å kalle "det").

Les mer: 7. Chakra

3. Chakra

Skrevet av The Crone

Solar plexus Chakraet

Det tredje chakraet blir som oftest kalt navle-chakraet eller solar plexus-chakraet. (Egentlig snakker
vi vel her om to chakraer som glir så pass mye over i hverandre at det faller naturlig å behandle dem
under ett, eller som ett.)

Les mer: 3. Chakra

Åpning/Lukking av chakraene

Skrevet av The Crone

Det kan i denne sammenheng være nyttig å visualisere (se for seg) chakraene som pulserende sirkler/
spiraler av lys. Den vanligste teknikken når man skal åpne chakraene, er å begynne nederst, med
rotchakraet, og når man skal lukke dem, begynne øverst med krone-chakraet.

Les mer: Åpning/Lukking av chakraene

4. Chakra

Skrevet av The Crone

Hjertechakraet

Hjertechakraet blir av mange sett på som det viktigste chakraet, det sentrale chakraet på mer enn
en måte. Med hjertechakraet forbinder vi gjerne vår evne til å elske, til å vise kjærlighet og motta
kjærlighet. Derfor er det et meget vesentlig chakra i vår omgang med andre mennesker, for vår
evne til å vise omsorg, ha medfølelse og føle empati med andre.

Les mer: 4. Chakra

Chakra healing meditasjon

Skrevet av The Crone

(Er tenkt gjort i en sirkel, og kan med fordel bli snakket / lest høyt av en av deltagerne. Kan
selvfølgelig også gjøres alene !) Du skal visualisere alle chakra-fargene, en etter en, og
legge dem rundt kroppen din som lagene i en løk.

Les mer: Chakra healing meditasjon

5. Chakra

Skrevet av The Crone

Halschakraet

Det femte chakraet er tradisjonelt forbundet med elementet eter, og det representerer på mange måter
møtepunktet for kropp og sinn, forbindelsespunktet mellom den abstrakte og manifesterte tanke/ide,
og porten eller den flaskehalsen vi må igjennom for å bevege oss fra det det materielle og opp på
det spirituelle nivå. For folk som driver med kundalini-yoga, skal dette være det vanskeligste chakraet
å forsere.

Les mer: 5. Chakra

Chakra rensing med krystaller

Skrevet av The Crone

En meget enkel og meget effektiv måte å rense chakraene på, er ved hjelp av en kvartskrystall.

Les mer: Chakra rensing med krystaller