Font Size

Layout

Menu Style

Cpanel

1. Chakra

Navn: Mooladhara chakra rot, base, støtte
  Rotchakra, basechakra  
  Kundalini-senter  
     
Plassering i Mellomkjøttet, et stykke inn  
kroppen: i kroppen mellom anus og  
  kjønnsdelene  
     
Påvirker: Nederste del av underliv  
  blodsystem, blære  
  bein, føtter  
  mannlige kjønnsorganer  
  jording, instinkter,  
  overlevelse, vagina  
  nervesystem  
  rå seksualdrift, kåthet  
     
Ubalansert: hemorroider, fedme, depresjon
  forstoppelse "spaced out"
  impotens / frigiditet hyperaktiv
  blæreproblemer mangel på selvtillit
     
Farge: rødt; jordfarger  
     
Element: Jord  
     
Mantra: LAM  
     
Steiner: granat, rubin  
  obsidian, apaschetåre,  
  røyk-kvarts, (jade)  
     
Erklæring: jeg har  

 

Det første eller nederste chakraet blir som regel kalt for rot-chakraet eller base-chakraet. Det er
her vi aller sterkest forholder oss til den fysisk- materielle verden vi befinner oss i så lenge vi
lever i en kropp her på jorden. Det er gjennom rot-chakraet at vi etablerer og forhåpentligvis
beholder jord-kontakten, - det er gjennom et balansert rot-chakra at vi klarer å holde beina sånn noenlunde på jorda.

Rotchakraet har å gjøre med vår evne til overlevelse, - altså med andre ord hvordan vi takler omgivelsene våre, og hvordan vi klarer å utnytte de gitte fysiske betingelser og muligheter som
ligger foran oss. Det er sterkt knyttet til våre opprinnelige instinkter, altså hvordan vi skal skaffe
oss tak over hodet, mat i munnen, og sørge for at arten overlever og produserer nye generasjoner.
(Vi vet jo at mennesket kan overleve under ganske så ekstreme forhold og er mer tilpasningsdyktig
enn noe annet levende vesen.)

Når et chakra er "dødt" eller ubalansert, vil det gjerne oppstå sykelige tilstander i de deler av
kroppen eller psyken som er direkte relatert til vedkommende chakra. Innenfor flere healing-
systemer vil man gjerne ta utgangspunkt i dette chakraets farge-attribusjon, og når det gjelder
rot-chakraet, vil det da først og fremst være rødt. Men når et chakra er ubalansert, kan det være
både fordi det har for lite energi, og / eller at det har for mye energi, og da kan man ikke gi helt
den samme behandlingen. Er den sykelige tilstanden oppstått p.g.a. for mye (stresset) energi,
kan gjerne den mest effektive behandlingen være å ta utgangspunkt i den stikk "motsatte" fargen.
(Dette er ikke nøyaktig det samme som fargeteknisk kontrast-farge. I forhold til rødt, som er en
varm farge, vil den motsatte fargen bli blått, som er en kald farge.) Man kurerer f. eks. ikke høyt
blodtrykk med rødt ! Rødt vil heller ikke fungere som febernedsettende.

Når det gjelder bruk av steiner i forbindelse med chakra-healing, vil man dessuten finne at enkelte
steiner har helt spesielle egenskaper som går langt utover det man vanligvis ville forbinde med
fargen de innehar; - men det går på de forskjellige steinenes / krystallenes spesielle vibrasjonsnivå.
Den absolutt mest virksomme steinen til å helbrede urinveislidelser er grønn jade. (Anbefales !!)
(Kombinert med kjerringrokk vil den ha dobbel effekt.)

Tilstander som absolutt ikke bør behandles med rødt : høyt blodtrykk, feber, betennelser, hevelser,
kreft, hyperaktivitet, aggresjon.

Tilstander som derimot gjerne kan behandles med rødt : manglende sjøltilit, mindreverdighets-
kompleks, manglende seksuell energi / lyst, impotens, frigiditet, menstruasjonskramper, ufruktbarhet,
lavt blodtrykk, dårlig blodsirkulasjon, anemi, sjølmordstanker, manglende evne til å nå mål man har
satt seg.

Tilstander som gjerne kan behandles med svart : følelse av å være "spaced out", problemer med
å vende til bake til den "normale" hverdag etter sterke emosjonelle opplevelser.

Aktuelle steiner for rot-chakraet :

 

Rød granat

 

Denne steinen er på alle måter en oppkvikkende stein ! Den bør helst bæres på kroppen under
beltestedet, men kan selvfølgelig bæres i smykker periodevis ellers på kroppen. Den har evnen til
å forebygge dannelse av steiner i kroppen og er et ypperlig middel for helbredelse av blæregrus.

Chakraene står i forbindelse med hverandre og forholder seg gjerne spesielt til ett annet chakra.
Når det gjelder rot-chakraet og granaten, vil man se en forbindelse med ajna-chakraet, det 6. chakraet.
Det å legge en granat på det tredje øye skal f.eks. lette prosessen med å gå inn i og huske tidligere
liv/inkarnasjoner.

Den blir også speielt anbefalt for dem som trenger å styrke sin selvrespekt og/eller øke sitt mot.

 

Svart obsidian

 

Hvis man skal inn i en seksuell avholdenhets-periode, kan det være praktisk å ha på seg en svart
obsidian, - den har ord på seg for å minske den seksuelle lysten.

Men man skal kanskje ikke gå med den for meget, for den har også ord på seg for å trekke til seg
andre menneskers "mørke", og sånn sett kan vi kanskje noen hver av oss ha mer enn nok med vårt
eget mørke. Men steinen skal også ha en sterk rensende effekt overfor giftstoffer (forurensings-
produkter) som måtte ha samlet seg i leveren eller milten (og vil dermed også virke aggresjons-
dempende). Plasser en stor obsidian over leveren (eller milten) i ca. en halv time. Vær sikker på
at du renser steinen skikkelig etterpå før du bruker den igjen !

Apasjetåre er også en obsidian i en mer rå og upolert utgave. Joy Gardner skriver i sin bok
"Color and crystals" bl.a. følgende : "Jeg kaller apasjetåren livmor-steinen. Obsidianen
representerer livmorens mørke - den hjelper kvinner til å få et positivt forhold til sitt eget
underliv. Kvinnen kan legge en obsidian over underlivet mens hun ligger på ryggen, og så
visualisere hvitt måneskinn strømme inn i obsidianen fra den mørke nattehimmelen, slik at
det stråler videre gjennom hele underlivet og lader det opp med denne mørke kraften. Dette
er viktig, fordi det er altfor vanlig med assosiasjoner mellom mellom mørke og negativitet."

 

Røyk-kvarts

 

Dette er også en meget god jordings-stein. Er man skikkelig "spaced out", kan det hjelpe godt
å legge seg ned en stund med en røykkvarts plassert ved hver hæl og spissen pekende opp mot tærne.

(Den er også gjennom århundrer blitt brukt som talisman og lykkebringende stein !)

 

Du er her: Home Chakraene 1. Chakra