Font Size

Layout

Menu Style

Cpanel

Chakraene

I Wicca (som i all magi ellers) jobber vi mye med energier. For å få et mer bevisst forhold til noen
av disse energiene, kan det svare seg å gjøre seg kjent med chakra-systemet. Begrepet chakra og hele
systemet har vi fra Østen, hvor det er kjent i de fleste religioner og filosofiske systemer eller åndelige
disipliner. Kjennskapet til disse danner også basis for en rekke healing-teknikker. Ordet chakra (og
navnene på chakraene) kommer fra sanskrit, og betyr en spinnende skive eller hjul, spiral eller virvel,
og det er betegnelsen på energipunkter i kroppen som er et møtepunkt for fysisk, psykisk og åndelig
energi. Det finnes flere chakra-systemer. Jeg har lært det gjennom yoga og vil her presentere det slik
jeg lærte det, men med mine egne små tilføyelser etter å ha jobbet med chakraene i ganske mange år.

 

Det er vanlig å regne med sju hovedchakraer plassert noenlunde langs ryggraden og opp i hodet. Skal
man drive med healing som innebærer bruk av hendene, er det viktig også å få med seg chakraene vi har
midt inni hver håndflate, og for jordkontakten eller jording kan det være viktig å merke seg chakraene
midt under hver fotsåle. Jeg har omtalt chakraene som energi-punkt, men hvert punkt, når det lever og
pulserer, dekker eller påvirker et ganske stort område i kroppen. (Slik vil man f.eks. se at det chakraet
jeg kaller navle-chakraet, av andre vil bli plassert i solar plexus.)

Hvis jeg begynner nederst, har chakraene følgende navn (fra sanskrit) og plassering : 1.Mooladhara,
i mellomkjøttet, et lite stykke inn i kroppen mellom anus og kjønnsdelene,2. Swadhistana, bak skambeinet
i ryggsøylen, 3. Manipura, bak navlen i ryggsøylen, 4. Anahatha, bak hjertet i ryggsøylen, 5. Vishuddhi,
i halsen, 6. Ajna, midt i hodet mellom øyenbrynene, og 7. Sahasrara, hele issen. (Selv regner jeg også
med Bindu, et punkt øverst i bakhodet.) Det er også vanlig å forbinde chakraene med farger, og hvis
man begynner nederst og går oppover, vil man få med seg spekteret i regnbuen. Sjøl jobber jeg en
del med steiner og krystaller og finner dem som svært potente hjelpemiddel i forbindelse med healing
og oppretting av balanse diverse steder i kroppen (og i psyken !). Gjør man healing med steiner, er det
også vanlig å ta utgangspunkt i chakraene og bruke steiner innenfor det fargeområde som det aktuelle
chakra dekker. (Dette er hovedregelen, - her som ellers finnes det mange "unntak" eller tillegg !)

Siden chakraene går utover det å være et "punkt", vil man se at områdene de dekker, i en viss grad
vil overlappe hverandre. Dette gjelder først og fremst de to nederste chakraene som ligger svært nær
hverandre. Det er f.eks. vanlig å si at chakra nr.2, Swadhistana, er det som styrer seksualiteten, men
chakra nr.1, Mooladhara, påvirker også sterkt seksualiteten. Hvis jeg ser på meg selv som kvinne,
så ligger mine kjønnsorganer plassert både innenfor området til det første og det andre chakraet.
Slik jeg etterhvert ser det, så har det første chakraet mest å gjøre med den rå seksualdriften, seksual-
energien, mens det andre chakraet går mer direkte på forplantningen og de indre organer som livmoren,
og det å verne om et foster. På samme måte vil man også f.eks. se at problemer med urinblæren kan
være knyttet til både det første og det andre chakraet.

I tillegg til farger er det mange andre "ting" som korresponderer til hvert enkelt chakra, f.eks. lyd/mantra,
tone, element, sans (f.eks. lukt), yantra/bilde/symbol (hvert chakra har et yantra som er omkranset av et
forskjellig antall lotusblader), tarot-kort, steiner, guder/gudinner osv. I det følgende vil jeg gi en kort
gjennomgang av de sju hovedchakraene og ta med noen av disse korrespondanse (men siden dette ikke
er en bok om chakraene, vil det ikke bli særlig fyldig).

Men før vi kommer så langt, må vi se litt på lukking og åpning av chakraene. Ja, de kan åpnes og lukkes,
og det er absolutt en fordel å kunne ha litt kontroll med dette. Skal man kunne jobbe effektivt med magi
eller healing, eller for den saks skyld lage en sirkel, er det viktig å kunne åpne og aktivisere chakraene.

På den annen side kan det også være viktig å kunne lukke dem, ellers vil man lett bli altfor sårbar og ta
inn over seg all verdens elendighet og dårlige og usunne vibrasjoner som andre folk sender ut. Det
øverste og nederste chakra bør/kan man med fordel holde åpnet hele tiden. Det nederste chakraet
sikrer en jordkontakt (så lenge det er åpent), og gjennom dette kan man også trekke opp og i seg
jordenergi, og det øverste chakraet er kontaktpunkt for høyere/guddommelige energier. Chakraene
imellom derimot åpner oss ut mot andre mennesker og verden rundt oss i det store og hele, og det
kan bli "too much" for noen hver av oss å ta inn hele tiden !

 

Det er vanlig å regne med sju hovedchakraer plassert noenlunde langs ryggraden og opp i hodet. Skal
man drive med healing som innebærer bruk av hendene, er det viktig også å få med seg chakraene vi har
midt inni hver håndflate, og for jordkontakten eller jording kan det være viktig å merke seg chakraene
midt under hver fotsåle. Jeg har omtalt chakraene som energi-punkt, men hvert punkt, når det lever og
pulserer, dekker eller påvirker et ganske stort område i kroppen. (Slik vil man f.eks. se at det chakraet
jeg kaller navle-chakraet, av andre vil bli plassert i solar plexus.)

Hvis jeg begynner nederst, har chakraene følgende navn (fra sanskrit) og plassering : 1.Mooladhara,
i mellomkjøttet, et lite stykke inn i kroppen mellom anus og kjønnsdelene,2. Swadhistana, bak skambeinet
i ryggsøylen, 3. Manipura, bak navlen i ryggsøylen, 4. Anahatha, bak hjertet i ryggsøylen, 5. Vishuddhi,
i halsen, 6. Ajna, midt i hodet mellom øyenbrynene, og 7. Sahasrara, hele issen. (Selv regner jeg også
med Bindu, et punkt øverst i bakhodet.) Det er også vanlig å forbinde chakraene med farger, og hvis
man begynner nederst og går oppover, vil man få med seg spekteret i regnbuen. Sjøl jobber jeg en
del med steiner og krystaller og finner dem som svært potente hjelpemiddel i forbindelse med healing
og oppretting av balanse diverse steder i kroppen (og i psyken !). Gjør man healing med steiner, er det
også vanlig å ta utgangspunkt i chakraene og bruke steiner innenfor det fargeområde som det aktuelle
chakra dekker. (Dette er hovedregelen, - her som ellers finnes det mange "unntak" eller tillegg !)

Siden chakraene går utover det å være et "punkt", vil man se at områdene de dekker, i en viss grad
vil overlappe hverandre. Dette gjelder først og fremst de to nederste chakraene som ligger svært nær
hverandre. Det er f.eks. vanlig å si at chakra nr.2, Swadhistana, er det som styrer seksualiteten, men
chakra nr.1, Mooladhara, påvirker også sterkt seksualiteten. Hvis jeg ser på meg selv som kvinne,
så ligger mine kjønnsorganer plassert både innenfor området til det første og det andre chakraet.
Slik jeg etterhvert ser det, så har det første chakraet mest å gjøre med den rå seksualdriften, seksual-
energien, mens det andre chakraet går mer direkte på forplantningen og de indre organer som livmoren,
og det å verne om et foster. På samme måte vil man også f.eks. se at problemer med urinblæren kan
være knyttet til både det første og det andre chakraet.

I tillegg til farger er det mange andre "ting" som korresponderer til hvert enkelt chakra, f.eks. lyd/mantra,
tone, element, sans (f.eks. lukt), yantra/bilde/symbol (hvert chakra har et yantra som er omkranset av et
forskjellig antall lotusblader), tarot-kort, steiner, guder/gudinner osv. I det følgende vil jeg gi en kort
gjennomgang av de sju hovedchakraene og ta med noen av disse korrespondanse (men siden dette ikke
er en bok om chakraene, vil det ikke bli særlig fyldig).

Men før vi kommer så langt, må vi se litt på lukking og åpning av chakraene. Ja, de kan åpnes og lukkes,
og det er absolutt en fordel å kunne ha litt kontroll med dette. Skal man kunne jobbe effektivt med magi
eller healing, eller for den saks skyld lage en sirkel, er det viktig å kunne åpne og aktivisere chakraene.

På den annen side kan det også være viktig å kunne lukke dem, ellers vil man lett bli altfor sårbar og ta
inn over seg all verdens elendighet og dårlige og usunne vibrasjoner som andre folk sender ut. Det
øverste og nederste chakra bør/kan man med fordel holde åpnet hele tiden. Det nederste chakraet
sikrer en jordkontakt (så lenge det er åpent), og gjennom dette kan man også trekke opp og i seg
jordenergi, og det øverste chakraet er kontaktpunkt for høyere/guddommelige energier. Chakraene
imellom derimot åpner oss ut mot andre mennesker og verden rundt oss i det store og hele, og det
kan bli "too much" for noen hver av oss å ta inn hele tiden !

Du er her: Home Chakraene